Strona Główna 9 Artykuły 9 10 najczęściej występujących wad farb w przemyśle natryskowym ( Page )

10 najczęściej występujących wad farb w przemyśle natryskowym

Autor: Dastek Solutions

11 kwietnia 2023

W przemyśle natryskowym występuje wiele problemów związanych z jakością powłok lakierniczych. Wybór odpowiedniej farby, odpowiednie przygotowanie powierzchni oraz prawidłowe stosowanie technik malarskich są kluczowe dla uzyskania trwałej i estetycznej powłoki. W tym artykule omówimy dziesięć najczęściej występujących wad podczas nanoszenia medium, ich przyczyny, jak im zapobiegać oraz jak je naprawić.

Pistolet lakierniczy do malowania natryskowego

Oksydacja

To najbardziej niebezpieczna z wad, gdyż prowadzi do korozji, osłabiając metal i potencjalnie wpływając na strukturę poszczególnych elementów i zespołów. Oksydacja pojawia się podczas pracy z podkładem, kiedy stal zostaje oczyszczona i narażona na kontakt z wilgocią. Aby zapobiec oksydacji, należy odpowiednio oczyścić i zabezpieczyć powierzchnię przed nałożeniem farby.

 • Przyczyny:
  • Aplikacja farby na zardzewiałe powierzchnie.
  • Niewystarczające czyszczenie lub szlifowanie podłoża.
  • Przedłużony kontakt metalu z wilgocią.
  • System malarski o niewystarczającym poziomie odporności na korozję.
 • Rozwiązanie:
  • Dla drobnych wad – polerowanie.
  • Dla większych uszkodzeń – konieczne jest piaskowanie powierzchni w celu jej oczyszczenia i nałożenie nowej powłoki.
 • Prewencja:
  • Dobór odpowiedniego systemu malarskiego w zależności od warunków eksploatacji powierzchni.
  • Staranne przygotowanie podłoża, w tym szlifowanie, czyszczenie i stosowanie podkładów.
  • Ochrona metalu przed narażeniem na działanie czynników atmosferycznych.

Matowość

Ta wada występuje, gdy błyszcząca farba traci połysk po wyschnięciu, pozostawiając matową powierzchnię. Główną przyczyną tego problemu są warunki aplikacji farby lub błędy w przygotowaniu podkładu.

 • Przyczyny:
  • Stosowanie zbyt szybkich rozpuszczalników w stosunku do temperatury otoczenia.
  • Aplikacja farby w środowisku o wysokiej wilgotności.
  • Zbyt krótkie odstępy czasowe między nałożeniem kolejnych warstw.
  • Zbyt gruboziarniste szlifowanie podkładów.
  • Manipulowanie farbą przed jej całkowitym wyschnięciem.
 • Rozwiązanie:
  • Polerowanie powierzchni. W przypadku większego matowienia konieczne jest szlifowanie powierzchni za pomocą materiałów ściernych z mikrogradacją.
 • Prewencja:
  • Stosowanie rozpuszczalników zgodnych z zaleceniami producenta, bazując na temperaturze otoczenia.
  • Aplikacja farby w kontrolowanych warunkach, np. w kabinach lakierniczych.
  • Przestrzeganie zalecanych odstępów czasowych między nałożeniem kolejnych warstw i ich schnięciem.
  • Przestrzeganie zasad prawidłowego szlifowania i przygotowywania podkładów.

Blaszki

Blaszki to wada powłoki, która polega na występowaniu pustych przestrzeni w strukturze powłoki farby. Wady te są wynikiem nieprawidłowego przygotowania powierzchni lub złej jakości farby.

 • Przyczyny:
  • Zanieczyszczenia powierzchni, takie jak wilgoć, tłuszcz, olej czy silikon.
  • Błędy aplikacji farby, takie jak zbyt wysoka temperatura podłoża, niewłaściwe mieszanie farby czy zbyt gruba warstwa farby.
 • Rozwiązanie:
  • Usunięcie wadliwej powłoki i nałożenie nowej, po prawidłowym przygotowaniu powierzchni.
 • Prewencja:
  • Dokładne oczyszczenie powierzchni przed nałożeniem farby.
  • Stosowanie odpowiedniej techniki aplikacji farby oraz przestrzeganie zaleceń producenta co do mieszania i nakładania farby.

Pęcherze

Pęcherze występują w dwóch głównych formach: osmotyczne, związane z obecnością soli, produktami korozji, pułapkami rozpuszczalników oraz nienasyconymi rozpuszczalnikami; oraz nieosmotyczne, związane z odspajaniem katodowym, efektem „zimnej ściany” oraz naprężeniami ściskającymi.

 • Przyczyny:
  • Zanieczyszczenia powierzchni przed nałożeniem farby.
  • Błędy aplikacji farby, takie jak zbyt duża ilość farby, złe mieszanie czy niewłaściwe warunki schnięcia.
 • Rozwiązanie:
  • Usunięcie wadliwej powłoki, dokładne oczyszczenie powierzchni i nałożenie nowej powłoki farby.
 • Prewencja:
  • Dokładne oczyszczenie powierzchni przed nałożeniem farby.
  • Stosowanie odpowiedniej techniki aplikacji farby oraz przestrzeganie zaleceń producenta co do mieszania i nakładania farby.

Kraking

Kraking to wada polegająca na pękaniu powłoki farby, związana z napięciami, starzeniem się, absorpcją i desorpcją wilgoci oraz brakiem elastyczności powłoki.

 • Przyczyny:
  • Błędy aplikacji farby, takie jak zbyt grube warstwy, złe mieszanie czy niewłaściwe warunki schnięcia.
  • Nieodpowiednia elastyczność powłoki farby.
  • Ruchy i odkształcenia powierzchni.
 • Rozwiązanie:
  • Usunięcie wadliwej powłoki, dokładne oczyszczenie powierzchni i nałożenie nowej powłoki farby o większej elastyczności.
 • Prewencja:
  • Stosowanie odpowiedniej techniki aplikacji farby oraz przestrzeganie zaleceń producenta co do mieszania i nakładania farby.
  • Dobór farby o właściwej elastyczności, odpowiadającej warunkom eksploatacji powierzchni.

Kraterowanie

Kraterowanie polega na powstawaniu dziur w powłoce farby, spowodowanych uwięzionymi pęcherzami powietrza lub rozpuszczalnika, które pękają podczas procesu schnięcia.

 • Przyczyny:
  • Błędy aplikacji farby, takie jak zbyt duża ilość farby, złe mieszanie czy niewłaściwe warunki schnięcia.
  • Zastosowanie niewłaściwych rozpuszczalników.
 • Rozwiązanie:
  • Usunięcie wadliwej powłoki, dokładne oczyszczenie powierzchni i nałożenie nowej powłoki farby, stosując właściwe techniki aplikacji.
 • Prewencja:
  • Stosowanie odpowiedniej techniki aplikacji farby oraz przestrzeganie zaleceń producenta co do mieszania i nakładania farby.
  • Dobór właściwych rozpuszczalników zgodnie z zaleceniami producenta farby.

Prześwity

Prześwity to wada polegająca na widoczności podłoża spod cienkiej warstwy farby, złej krycia farby lub silnym kontraście kolorów.

 • Przyczyny:
  • Zbyt cienka warstwa farby.
  • Złe krycie farby.
  • Silny kontrast kolorów między podłożem a farbą.
 • Rozwiązanie:
  • Nałożenie dodatkowej warstwy farby o lepszym kryciu lub zmiana farby na taką o lepszych właściwościach kryjących.
 • Prewencja:
  • Stosowanie odpowiedniej techniki aplikacji farby, aby uzyskać odpowiednią grubość warstwy.
  • Dobór farby o właściwych właściwościach kryjących.

Pęknięcia błotne

Pęknięcia błotne występują w wyniku nadmiernego nakładania farb o dużej zawartości pigmentów, takich jak krzemiany cynkowe.

 • Przyczyny:
  • Nadmierne nakładanie farby.
  • Stosowanie farb o dużym udziale pigmentów w niewłaściwych warunkach.
 • Rozwiązanie:
  • Usunięcie wadliwej powłoki, dokładne oczyszczenie powierzchni i nałożenie nowej powłoki farby, stosując właściwe techniki aplikacji.
 • Prewencja:
  • Stosowanie odpowiedniej techniki aplikacji farby oraz przestrzeganie zaleceń producenta co do mieszania i nakładania farby.
  • Dobór właściwych farb do stosowania w konkretnych warunkach.

Skórka pomarańczowa

Skórka pomarańczowa to wada polegająca na nierównomiernym rozpływie powłoki farby, często spowodowana błędami aplikacji lub zastosowaniem niewłaściwej mieszanki rozpuszczalników.

 • Przyczyny:
  • Błędy aplikacji farby, takie jak zbyt duża ilość farby, złe mieszanie czy niewłaściwe warunki schnięcia.
  • Zastosowanie niewłaściwych rozpuszczalników.
 • Rozwiązanie:
  • Usunięcie wadliwej powłoki, dokładne oczyszczenie powierzchni i nałożenie nowej powłoki farby, stosując właściwe techniki aplikacji.
 • Prewencja:
  • Stosowanie odpowiedniej techniki aplikacji farby oraz przestrzeganie zaleceń producenta co do mieszania i nakładania farby.
  • Dobór właściwych rozpuszczalników zgodnie z zaleceniami producenta farby.

Dziury igłowe

Dziury igłowe są wynikiem uwięzienia rozpuszczalnika lub powietrza w powłoce farby.

 • Przyczyny:
  • Błędy aplikacji farby, takie jak zbyt duża ilość farby, złe mieszanie czy niewłaściwe warunki schnięcia.
  • Zastosowanie niewłaściwych rozpuszczalników.
 • Rozwiązanie:
  • Usunięcie wadliwej powłoki, dokładne oczyszczenie powierzchni i nałożenie nowej powłoki farby, stosując właściwe techniki aplikacji.
 • Prewencja:
  • Stosowanie odpowiedniej techniki aplikacji farby oraz przestrzeganie zaleceń producenta co do mieszania i nakładania farby.
  • Dobór właściwych rozpuszczalników zgodnie z zaleceniami producenta farby.

Wnioski

Wszystkie wspomniane wady farb mają swoje przyczyny, które najczęściej wynikają z nieprawidłowego przygotowania powierzchni oraz błędów aplikacji farby. Aby uniknąć problemów z jakością powłok, zaleca się współpracę z doświadczonymi wykonawcami, którzy znają techniki malarskie oraz zasady prawidłowego przygotowania powierzchni. Dobre praktyki i dbałość o szczegóły podczas całego procesu malowania pomogą uzyskać trwałe i estetyczne powłoki, spełniające wymagania przemysłu powłokowego. Zapraszamy do kontaktu.

Przeczytaj także

Masz Pytania?

Wypełnij formularz!

Dastek Solutions
Daniel Stanek

NIP: 6141614078
Tel.: +48 663 921 123
E-mail: biuro@dastek.com.pl

Alior Bank
03 2490 0005 0000 4530 3743 8536

Masz Pytania?

Wypełnij formularz!