Strona Główna 9 Artykuły 9 Jak prawidłowo mieszać farby dwuskładnikowe?

Jak prawidłowo mieszać farby dwuskładnikowe?

Autor: Dastek Solutions

25 kwietnia 2022

Opanowanie właściwego przygotowania mieszanki farb 2K w procesie natryskiwania jest niezbędne, aby umożliwić skrócenie czasu i zmniejszenie zużycia produktu podczas nanoszenia, a tym samym uniknąć poprawiania prac i zapewnienia prawidłowej kolorymetrii.

Aplikacja natryskowa: wyzwania

Uzyskanie słabej jakości powierzchni jest często związane z niewłaściwym przygotowaniem warstwy pośredniej lub złym procesem aplikacji. Czasami jednak problem może wynikać ze złego przygotowania mieszanki produktu, który ma być nakładany, zwłaszcza w przypadku farb i lakierów dwuskładnikowych. Ten pozornie podstawowy proces może zniweczyć całą pracę, jaka została włożona w wykończenie. 

Sprawdź, jak wygląda proces mieszania farb dwuskładnikowych, jakich narzędzi należy użyć oraz poznaj kilka praktycznych wskazówek, jak uzyskać optymalną mieszankę produktu.

Farby dwuskładnikowe

Niektóre farby stosowane w przemyśle, takie jak farba wypełniająca lub lakier bezbarwny, są farbami dwuskładnikowymi. Oznacza to, że aby lakiery te działały prawidłowo, muszą być zmieszane z utwardzaczem. 

Mieszanka bazy i utwardzacza przyspiesza proces schnięcia farby.

Mieszanina produktów (bazy i utwardzacza) wywołuje proces polimeryzacji, w wyniku którego następuje szybkie schnięcie lub krzepnięcie lakieru. Farby dwuskładnikowe mają wiele zalet w porównaniu z 1K (jednoskładnikowymi):

  • większa trwałość,
  • większa twardość i odporność zarówno chemiczna (oleje, paliwa itp.), jak i mechaniczna,
  • lepsze przyleganie do powierzchni,
  • Większa elastyczność i zmywalność.

Składniki farby 2K

Składnik A (farba lub lakier bezbarwny)

Ten składnik określa rodzaj i właściwości substancji wykończeniowej. Istnieje wiele rodzajów, takich jak farba wypełniająca lub lakier bezbarwny.

Składnik B (katalizator lub utwardzacz)

Jest to element, który wywołuje reakcję chemiczną utwardzania, bez której farba (lub składnik A) nie wyschnie.

Składnik C (rozcieńczalnik)

Niektóre zastosowania wymagają użycia trzeciego składnika, takiego jak rozcieńczalnik. Rozcieńczalnik umożliwia dostosowanie się do warunków malowania i rodzaju aplikacji. Składnik ten pozwala na zmianę lepkości mieszaniny, dostosowując ją do warunków malowania i rodzaju aplikacji, aby zapewnić optymalne krycie powierzchni.

Metody mieszania farb dwuskładnikowych

Podczas procesu mieszania różne narzędzia pomogą Ci uzyskać prawidłowe proporcje mieszania.

Mieszanie farby z wagą precyzyjną (zalecane)

Waga precyzyjna jest bez wątpienia najbardziej praktyczną i skuteczną metodą uzyskania dokładnych proporcji mieszania różnych składników. W połączeniu z zaawansowanym oprogramowaniem do zarządzania kolorem, umożliwia to regulację koloru w prosty i intuicyjny sposób, przy jednoczesnym skróceniu czasu procesu przygotowania mieszanki farb.

Aby uzyskać dokładną mieszankę farby 2K, wystarczy postępować zgodnie ze wskazaniami kolorów, upewniając się, że dodano odpowiednią ilość każdego składnika. Można to sprawdzić na wyświetlaczu wagi precyzyjnej.

Na koniec należy regularnie mieszać produkt, aby uzyskać jednolitą mieszaninę.

Mieszanie farby za pomocą zbiorników mieszających

Zbiorniki do mieszania to kolejna metoda, która pozwala łatwo obliczyć proporcje mieszanki, zgodnie z zasadami wydrukowanymi na pojemniku dla każdego składnika. Dostępne są zbiorniki o różnej wielkości lub pojemności, w zależności od ilości produktu, jaką chcesz zastosować.

Zbiorniki do mieszania farb

Wewnątrz zbiorników do mieszania znajduje się system szybkiego przygotowania farby, zwany FPP (Fast Paint Preparation). System ten obejmuje regulowany zbiornik i elastyczny pojemnik jednorazowego użytku, co skraca czas przygotowania farby i ogranicza proces czyszczenia zbiornika.

System FPP pozwala skrócić czas przygotowania farby i ograniczyć proces czyszczenia zbiornika.

Jest to łatwe, szybkie i czyste rozwiązanie do nakładania farby (zarówno wodnej, jak i rozpuszczalnikowej), które można dostosować do wszystkich rodzajów farb. 

Istnieją zasady dotyczące różnych proporcji mieszania farb (2:1, 3:1 itd.). Zasady objętościowe wymagają użycia pionowego zbiornika lub naczynia o kształcie innym niż stożkowy, aby uzyskać dokładne proporcje farby lub lakieru bezbarwnego, utwardzacza i rozcieńczalnika. Aby uzyskać prawidłowe proporcje mieszania, należy wziąć pod uwagę wielkość zbiornika.

Przykład mieszania farby 2K za pomocą zbiorników do mieszania: etapy

Aby zilustrować przykład mieszania farby dwuskładnikowej, jako składnik A użyjemy farby wypełniającej, a ilość do przygotowania będzie wynosić 300 ml.

Informacje o proporcjach mieszania można znaleźć w karcie technicznej producenta. Załóżmy na potrzebę obliczeń, że jest to 4:1:10%.

Oznacza to, że na każdą część utwardzacza należy wlać 4 części farby, w tym 10% rozcieńczalnika z całej mieszaniny (farba + utwardzacz).

Bezpieczeństwo i ochrona wstępna

Aby uzyskać pełną gwarancję wykonania odpowiedniej mieszaniny, konieczne jest, aby przestrzegane były wszystkie przepisy bezpieczeństwa dotyczących obchodzenia się z produktami chemicznymi.

Miejsce mieszania i przechowywania produktu musi być czyste i uporządkowane, z odpowiednią wentylacją i bez elementów utrudniających pracę z produktem i narzędziami. 

Ponadto należy upewnić się, że nie ma tam żadnych zanieczyszczeń, które mogłyby zmienić skład nakładanej mieszaniny, oraz że wszystkie narzędzia (pojemniki, odbiorniki itp.) i przyrządy, które będą używane, są czyste i w dobrym stanie.

Jeśli chodzi o wyposażenie osoby zajmującej się mieszaniem, wymagane są środki ochrony indywidualnej, takie jak kombinezon, rękawice lateksowe, okulary ochronne lub maska twarzowa z certyfikatem FP2 lub wyższym. 

Jak wspomniano powyżej, do uzyskania właściwej proporcji mieszania wymagane są różne składniki.

Proporcja ta (określona objętościowo) jest podana w karcie technicznej produktu oraz na opakowaniu produktu (piktogramy). 

Przestrzeganie tych wskazówek jest niezbędne do uzyskania optymalnego efektu podczas aplikacji. 

Każdy producent farby podaje informacje o proporcjach mieszania zapewniających prawidłowe utwardzenie i zachowanie się jego produktu. 

Należy zauważyć, że ilości i rodzaj każdego składnika, który ma być użyty, mogą się różnić w zależności od różnych czynników, takich jak temperatura pomieszczenia, rodzaj wykończenia itp.

Po ustaleniu ilości produktu do wymieszania, należy dodać poszczególne składniki zgodnie z proporcjami podanymi przez producenta.

Zawsze przestrzegaj proporcji mieszania i rób to w następującej kolejności:

1 – Składnik A (lakier/lakier bezbarwny).

2 – Składnik B (utwardzacz).

3 – Składnik C (rozcieńczalnik).

Włączenie lakieru wypełniającego lub składnika A

Wlej składnik A, dostosowując ilość do nadrukowanej na nim reguły. W tym przypadku jest to 240 ml.

Dodaj utwardzacz lub składnik B

Wlej składnik B, czyli utwardzacz. W przypadku proporcji mieszania 4:1 należy wlać 60 ml. Mieszaj mieszaninę za pomocą patyczka, aż do uzyskania regularnej i jednolitej mieszaniny.

Dodawanie rozcieńczalnika

Wlej 10% całkowitej ilości mieszaniny (baza + utwardzacz): 30 ml. Ponownie wymieszaj mieszaninę. Jeśli nie używasz systemu jednorazowego użytku, użyj papierowego filtra, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia z mieszaniny.

Postępuj zgodnie z tymi krokami, aby uzyskać dokładną mieszankę farby, optymalizując jednocześnie zużycie produktu.
Zachęcamy do skorzystania z produktów z oferty DASTEK solutions – urządzenia natryskowego do mieszania i dozowania produktów dwuskładnikowych – PU3000 od producenta Sames Kremlin. Dzięki niemu cały proces mieszania substancji 2K będzie zautomatyzowany, a Twoja praca wydajniejsza i bardziej efektywna.

Przeczytaj także

Pompa membranowa – informacje ogólne

Pompa membranowa – informacje ogólne

Zasilanie pomp membranowych Na rynku możemy spotkać pompy membranowe zasilane elektrycznie lub pneumatycznie, choć te ostatnie są częściej spotykane ze względu na niski koszt zakupu, łatwą obsługę...

czytaj dalej
Jak działa pompa membranowa?

Jak działa pompa membranowa?

Pompy membranowe z naszej oferty stanowią najszerszą ofertę pomp membranowych w Polsce – pompy ze stali nierdzewnej, z aluminium, z polipropylenu, spożywcze z certyfikatem FDA oraz wiele innych w...

czytaj dalej

Masz Pytania?

Wypełnij formularz!

Dastek Solutions
Daniel Stanek

NIP: 6141614078
Tel.: +48 663 921 123
E-mail: biuro@dastek.com.pl

Alior Bank
03 2490 0005 0000 4530 3743 8536

Masz Pytania?

Wypełnij formularz!