Strona Główna 9 Artykuły 9 5 najczęstszych błędów techniki natryskowej. Jak się je usuwa?

5 najczęstszych błędów techniki natryskowej. Jak się je usuwa?

Autor: Dastek Solutions

14 marca 2022

Proces lakierowania powierzchni składa się z różnych etapów, a na każdym z nich mogą wystąpić błędy, które wpływają na efekt końcowy. Poniżej opisałem 5 najczęstszych błędów występujących w technice lakierniczej, jak można im zapobiegać i jak je usuwać, aby uzyskać dobry efekt końcowy.

Zacieki powstające podczas natryskiwania

Lakier i/lub lakier bezbarwny, nałożony metodą natryskową, zapada się w pojedynczych miejscach w postaci zacieków.

Przyczyny powstawania zacieków

 • Nieodpowiednia lepkość aplikacji medium, technika malowania, czas odparowania między warstwami i grubość warstwy.
 • Nieprawidłowe parametry pistoletu natryskowego.
 • Niewłaściwe ciśnienie powietrza.
 • Zbyt niska temperatura produktu lub kabiny.
 • Nieodpowiedni rozpuszczalnik lub utwardzacz.

Zapobieganie powstawaniu zacieków

 • Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w arkuszu danych technicznych.
 • Używaj pistoletów, które są w doskonałym stanie, oraz stosuj odpowiednie ciśnienie i ustawienia dla danego produktu.
 • Utrzymuj powierzchnię i materiał w temperaturze otoczenia około 20°C.
 • Stosuj odpowiednie proporcje utwardzacza i rozpuszczalnika.

Naprawa uszkodzeń

 • Wyszlifuj uszkodzony obszar powierzchni i wypoleruj.
 • W poważniejszych przypadkach przeszlifuj i nałóż ponownie.

Wskazówki dotyczące natryskiwania: natryskiwanie wspomagane powietrzem i Airless

Ubytki spowodowane przez silikon

Ten rodzaj uszkodzeń określa się jako kratery. Są to okrągłe wgłębienia powierzchniowe, które mogą pojawić się na warstwach pośrednich i nawierzchniowych, ze względu na obecność olejów, wosków, silikonów itp. odpychających farbę.

Przyczyny powstawania kraterów silikonowych

 • Brak czyszczenia na malowanej powierzchni.
 • Obecność gazów spalinowych lub produktów zanieczyszczających z zewnątrz.
 • Polerowanie lub polerowanie przy użyciu produktów zawierających woski lub silikony.
 • Zanieczyszczenie urządzenia sprężonego powietrza wodą lub tłuszczem.

Zapobieganie kraterom silikonowym

 • Usunąć wszelkie ślady silikonów przez dokładne czyszczenie odtłuszczaczem.
 • Zapobiegać przedostawaniu się gazów do obszaru malowania.
 • Przed malowaniem nie polerować woskami i pastami polerskimi zawierającymi silikon.
 • Okresowo serwisować urządzenia sprężonego powietrza, aby utrzymać je w czystości i dobrym stanie.

Naprawa kraterów silikonowych

 • Zeszlifować papierem P1500, wypolerować i wypolerować.
 • Szlifowanie i odnawianie, czasami zalecane jest ponowne gruntowanie.

Urządzenia natryskowe HVLP, a LVLP – poznaj różnice

Pęcherze na natryskiwanej powierzchni

Pojawiają się one jako pęcherzyki na powierzchni i są spowodowane wysychaniem powłoki. Rozpuszczalniki są uwięzione i po uwolnieniu pękają w tej warstwie.

Przyczyny powstawania pęcherzyków

 • Nieodpowiednia lepkość aplikacji, technika malowania, czas odparowania między warstwami i grubości.
 • Nieprawidłowe parametry pistoletu.
 • Niewłaściwe ciśnienie powietrza.
 • Zbyt niska temperatura produktu lub kabiny.
 • Nieodpowiedni rozpuszczalnik lub utwardzacz.

Zapobieganie powstawaniu pęcherzy

 • Nakładaj normalne warstwy, unikaj przeładowania produktu.
 • Od czasu do czasu sprawdzaj piec.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w arkuszu danych technicznych.

Naprawa pęcherzy powstałych przy natryskiwaniu

 • Wyremontować po wyschnięciu, bez szlifowania (w ciągu 24 godzin) lub przeszlifować przy użyciu ultra drobnego pada.
 • Po wyschnięciu i przeszlifowaniu nałóż podkład, a czasem także wypełniacz poliestrowy, używając pistoletu do pokrycia wszystkich porów lub usuń wadliwą warstwę nawierzchniową i wykonaj renowację.
 • Wyszlifuj, zagruntuj i wykończ powierzchnię.

Wygląd „skórki pomarańczowej”

Powłoka ma wygląd podobny do skórki pomarańczy, jest pofalowana i nieregularna, co jest spowodowane brakiem wypoziomowania podczas aplikacji.

Przyczyny powstawania skórki pomarańczowej

 • Niskie ciśnienie powietrza, niewłaściwa lepkość lub technika malowania.
 • Niewłaściwa kombinacja rozpuszczalników lub użycie rozpuszczalników złej jakości.
 • Niedostateczne przeszlifowanie podkładu.
 • Nieprawidłowe parametry pistoletu.
 • Zbyt wysoka temperatura w kabinie.

Zapobieganie powstawaniu skórki pomarańczowej

 • Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w arkuszu danych technicznych.
 • Prawidłowo przygotuj i przeszlifuj podkład.
 • Używaj właściwego pistoletu, dyszy, ciśnienia i ilości produktu.
 • Zawsze używaj zalecanego rozpuszczalnika.
 • Nie nakładaj w bardzo wysokiej temperaturze.

Naprawa skórki pomarańczowej

 • Wyszlifuj i wypoleruj.
 • Wyszlifuj i polakieruj.

Zmętnienie

Są to plamy powstałe w wyniku nieregularnego nakładania farby, głównie w przypadku farb metalicznych.

Przyczyny powstawania zmętnień lub plam

 • Niewłaściwe nałożenie warstwy farby z powodu nieprawidłowej techniki malowania.
 • Zabrudzony pistolet lub pistolet w złym stanie nie nakłada jednolitej warstwy.
 • Zły dobór rozcieńczalnika.
 • Możliwość pojawienia się zmętnienia lub plamistości wzrasta wraz z szybkim czasem schnięcia.

Zapobieganie powstawaniu zmętnień i plam

 • Utrzymuj pistolety aplikacyjne w czystości i dobrym stanie.
 • Stosuj właściwą technikę, równomiernie malując, w razie potrzeby używając mgiełki.
 • Używaj rozcieńczalników odpowiednich do temperatury, w której pracujesz.

Naprawa zmętnień lub plam

Wyszlifuj powierzchnię i pomaluj ponownie, wykonując czynności zapobiegające pojawianiu się zmętnień lub plam.

Najlepszym rozwiązaniem jest zapobieganie

Stosując środki zapobiegawcze opisane w tym artykule, unikniesz 5 najczęstszych błędów występujących podczas natryskiwania, unikniesz konieczności powtarzania procesów, które zwiększają koszty naprawy i obniżają wydajność przedsiębiorstwa. Dobra wiedza teoretyczna i praktyczna jest niezbędna do wykonania wysokiej jakości naprawy lub serwisu. Zapraszamy do kontaktu.

Przeczytaj także

Masz Pytania?

Wypełnij formularz!

Dastek Solutions
Daniel Stanek

NIP: 6141614078
Tel.: +48 663 921 123
E-mail: biuro@dastek.com.pl

Alior Bank
03 2490 0005 0000 4530 3743 8536

Masz Pytania?

Wypełnij formularz!