Strona Główna 9 Artykuły 9 Dobór właściwej pompy AODD do konkretnego zastosowania

Dobór właściwej pompy AODD do konkretnego zastosowania

Autor: Dastek Solutions

3 sierpnia 2021

Przy podejmowaniu decyzji o wyborze pompy AODD (Air Operated Double Diaphragm) do konkretnego zastosowania, należy przede wszystkim zadać sobie pytanie, jaki materiał jest pompowany. A dokładniej, jaka jest zawartość substancji stałych w materiale, poziom pH, lepkość, gęstość i ciężar właściwy oraz czy materiał jest ścierny. Wszystkie te czynniki mają znaczący wpływ na kompatybilność materiału z pompą. 

Materiał wykonania pompy membranowej

Chcąc wybrać właściwą, koniecznie zwróć uwagę na materiał wykonania pompy. Na przykład, pompy membranowe w wykonaniu z aluminium, charakteryzują się tylko średnią odpornością na korozję i zużycie ścierne. Nie nadają się do stosowania z chlorowcopochodnymi węglowodorów, podczas gdy pompy w wykonaniu z polipropylenu mają znacznie szerszą kompatybilność chemiczną. Polipropylen ma jednak ograniczony zakres temperatur, więc w przypadku wyższych temperatur należy wybrać inne materiały. PTFE wykazuje najszerszą kompatybilność chemiczną, ekstremalną odporność na korozję, ma bardzo niski współczynnik tarcia, jest nieprzylepny, zapewnia wysoką odporność cieplną, ale oferuje słabą odporność na zużycie ścierne.

Miejsce instalacji pompy 

Następną istotną kwestią przy wyborze właściwej pompy AODD jest jej zastosowanie. Jakie natężenie przepływu jest potrzebne, gdzie znajduje się zbiornik zasilający w stosunku do pompy i jaka jest całkowita długość ssania, pionowe wzniesienie i odległość tłoczenia. Wszystkie te czynniki odgrywają rolę przy określaniu średnicy węża wlotowego i wylotowego.

Wpływ ma również to, czy pompa z certyfikatem ATEX jest konieczna, czy nie. Jeśli nie, to można wybrać pompę z polipropylenu lub PVDF. 

Zastanówmy się teraz, jaki typ pompy AODD wybrać do konkretnych zastosowań.

Cyrkulacja i transfer farby

Wyzwaniem w tym zastosowaniu jest to, że często wymagana jest bardzo duża długość węża, czasami nawet do 250 metrów, dlatego ważne jest, aby uzyskać właściwą kombinację pomiędzy ciśnieniem i objętością płynu. Kolejnym wyzwaniem jest zawiesina farby. Na przykład, farby metaliczne lub epoksydy cynkowe muszą pozostać w zawiesinie, co wyklucza system ciśnieniowy. Ponadto farba jest wrażliwa na ścinanie, dlatego należy wybrać pompę, która temu zapobiega.

Transfer grafitu w produkcji rur

Podczas procesu produkcji rur, grafit musi być przeniesiony jako środek smarny na trzpień. Grafit w postaci proszku jest mieszany z wodą. Wyzwania obejmują wysoką temperaturę aplikacji oraz materiał, który jest lepki, tiksotropowy i ścierny. Konwencjonalna pompa tłokowa nie nadaje się do tego zastosowania, ponieważ spowoduje oddzielenie grafitu od wody i zatkanie pompy. 

Pompowanie żelu wstrzykiwanego na wnętrze ściany (iniekcja) 

Takie zastosowanie jest powszechne w przemyśle budowlanym, na przykład do kontroli wilgotności. W przypadku materiału o dużej lepkości konieczne jest kontrolowane dozowanie ręczne. Do wstrzykiwania żelu używa się małej objętości pompy o niskim ciśnieniu. Jeśli stosowany jest materiał taki jak siloksan, pompa powinna być odporna na korozję. 

Transfer medium chemicznego

Aby wydobyć minerały z kamienia, pokruszona hałda rudy jest posypywana kwasem (np. siarkowym), który przenika do rudy i rozpuszcza minerały. Roztwór ługu musi być następnie przepompowany do procesu mieszania i separacji. Oczywiście kluczowym wymogiem jest pompa odporna na działanie silnych kwasów i roztworów cyjanków. Powinna ona również zapewniać wysoki przepływ, ponieważ stosowane są duże ilości kwasów, a szczelna konstrukcja jest niezbędna, aby uniknąć skażenia środowiska. 

Powlekanie metali

To zastosowanie dotyczy powlekania małych elementów metalowych ochronną lub dekoracyjną powłoką cynkową. Pompy AODD są odpowiednie do tego zastosowania i są używane do przenoszenia materiału galwanicznego z kuchni chemicznej do zbiorników zanurzeniowych i z powrotem do kuchni, gdzie szlam jest oddzielany od materiału powłokowego i dalej przetwarzany przez prasę filtracyjną. Główne wymagania to kompatybilność chemiczna i szczelna konstrukcja.

Przemysł ceramiczny

Wyzwaniem dla pomp w przemyśle ceramicznym jest obecność wysoce ściernych, o wysokiej lepkości, szlamów ceramicznych i zawiesin, które muszą być transportowane w dużych ilościach. Ogólnie rzecz biorąc, odpowiednie są pompy aluminiowe 1″, 1½” lub 2″. W przypadku większych odlewów należy wybrać pompy o większych rozmiarach. 

DASTEK solutions: konkretne informacje

Firma DASTEK solutions zapewnia wiele informacji i narzędzi ułatwiających podjęcie decyzji, którą pompę AODD wybrać do konkretnego zastosowania. Zapraszamy do kontaktu poprzez poniższy formularz, lub przez stronę kontaktową.

Przeczytaj także

Masz Pytania?

Wypełnij formularz!

Dastek Solutions
Daniel Stanek

NIP: 6141614078
Tel.: +48 663 921 123
E-mail: biuro@dastek.com.pl

Alior Bank
03 2490 0005 0000 4530 3743 8536

Masz Pytania?

Wypełnij formularz!