Strona Główna 9 Artykuły 9 Pompa membranowa nie działa? Sprawdź rozwiązanie problemu!

Pompa membranowa nie działa? Sprawdź rozwiązanie problemu!

Autor: Dastek Solutions

26 stycznia 2021

Pompa membranowa nie działa? Sprawdź rozwiązanie problemu!

Posiadasz zainstalowaną już pneumatyczną pompę membranową, która nie działa? Zanim wezwiesz serwisantów, sprawdź w naszym poradniku, co może być przyczyną problemu. Podpowiadamy także, jak rozwiązać dany problem. 

Pompa nie pracuje

To niekoniecznie najgorszy ze scenariuszy. Przyczyn, z których powodów pompa membranowa nie pracuje, może być naprawdę wiele. Przedstawiamy rozwiązania niektórych z nich, także w przypadku, gdy urządzenie wykonuje tylko jeden cykl pracy. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z nami, by uzyskać pomoc doświadczonych serwisantów. 

Zawór powietrza pompy jest zanieczyszczony lub zablokowany

Problem z zaworem powietrza pompy? Rozpocznij od demontażu i oczyszczenia zaworu powietrza. Wskazówką, jak uniknąć tego problemu w przyszłości z pewnością będzie dostarczanie do pompy powietrza dokładniej filtrowanego.

Sprawdź: pompa membranowa: czy wiesz, które zawory są właściwe dla Twojego zastosowania?

Zanieczyszczenie elementów pompy błotem

Istnieje możliwość, że któraś z części pneumatycznej pompy membranowej została zapchana błotem. Mogą to być takie elementy jak:

 • tłumik lub wylot pompy,
 • rura, która podaje płyn,
 • rury układu powietrza, pracujące pod ciśnieniem.

W takich przypadkach wskazane jest sprawdzenie oraz dokładne wyczyszczenie poszczególnych składowych pompy. 

Zużycie lub uszkodzenie kulki zaworu zwrotnego

Jeśli kulka zaworu zwrotnego lub jej łoże uległy zużyciu, lub poważnemu uszkodzeniu, należy je niezwłocznie wymienić. Może wystąpić także sytuacja, w której kulka zaklinowała się w gnieździe. Także w tym przypadku należy wymienić te elementy. 

Zatkanie zaworu sterującego

Problem, który możesz napotkać, jest zatkany zawór sterujący. Może on być także zużyty lub uszkodzony. We wszystkich wypadkach należy niezwłocznie dokonać wymiany zaworu sterującego.

Brak zasilania pompy powietrzem

Do działania pneumatycznej pompy membranowej niezbędny jest dopływ sprężonego powietrza. Sprawdź, czy kompresor został włączony. Źródłem problemu może być także zamknięty zawór układu powietrza. Musi być on otwarty. Przyczyną może być także zbyt niskie ciśnienie dostarczanego do pompy powietrza – zweryfikuj układ ciśnienia, wyrównaj je lub wyczyść zawór.

Układ podający powietrze jest nieszczelny

Uszczelka zaworu powietrza mogła ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu. W efekcie układ podający powietrze będzie nieszczelny. Koniecznie sprawdź, czy elementy łączące są w dobrym stanie, jeśli to konieczne wymień uszczelkę. Pamiętaj także o dokręceniu śrub. 

Pompa Membranowa Baza Wiedzy
Pompa pracuje nieprawidłowo? Sprawdź dlaczego.

Pompa nie zalewa się medium

Niekiedy możesz znaleźć się w sytuacji, gdy pneumatyczna pompa membranowa pomimo pracy, nie zalewa się płynem. Powodów może być naprawdę wiele. Pozwól, że przybliżymy Ci rozwiązania tych najczęściej występujących.

Zbyt szybka praca pompy

Rozwiązaniem zbyt szybkiej pracy pompy membranowej będzie z pewnością zmniejszenia ciśnienia, z którym wlatuje powietrze. Warto zwrócić też uwagę na siłę ssącą lub wysokość tłoczenia. Te wartości nie mogą być zbyt duże. Zweryfikuj, czy pompa została prawidłowo skonfigurowana.

Kulka zaworu zwrotnego lub jej gniazdo są zużyte

Tak samo jak w przypadku niedziałającej pompy, powodem niepompowania płynu może być kulka zaworu zwrotnego. Rozwiązanie problemu będzie jednakowe – konieczna będzie wymiana kulki, gniazda lub łoża kuli. 

Zatkanie wlotu lub wylotu pompy

Zawór wylotu lub wlotu pompy membranowej może być zamknięty, lub zapchany. Otwórz go, przetkaj oraz oczyść. Sprawdź, czy filtr jest drożny, jeśli nie – wyczyść go, lub wymień, jeśli to konieczne. 

Zniszczenie uszczelki o-ring

Jednym z elementów pompy membranowej jest uszczelka o-ring rozdzielacza. Czasem ulega ona zniszczeniu lub uszkodzeniu. W obu przypadkach należy wymienić całą uszczelkę. Warto także sprawdzić, czy łączniki wlotu lub rozdzielacze są dobrze zamocowane. Jeśli zauważyłeś ich obluzowanie – wymień je. 

Jak działa pompa membranowa
Sprawdź, czy pompa ma jakiś uszkodzony element

Mimo wyłączenia, pompa pracuje, żądane ciśnienie nie jest utrzymywane po wyłączeniu

Źródłem tego problemu będzie uszkodzenie lub zupełne zużycie pierścieni o-ring, lub kulek (lub ich gniazd) zaworu zwrotnego. Konieczna będzie zupełna wymiana tych elementów na nowe. 

Nieprawidłowa praca pompy membranowej

Przyczyn, a także rodzajów, szeroko pojętej nieprawidłowej pracy pompy może być wiele. Poniżej wyjaśniamy, co może być ich źródłem, a także omawiamy ich rozwiązanie. W przypadku, gdy żaden z poniższych nie rozwiązuje Twojego problemu – skontaktuj się z nami, oferujemy profesjonalny serwis pomp membranowych. 

Uszkodzenie elementów pompy membranowej

Być może doszło do awarii urządzenia, ze względu na zużycie lub uszkodzenie którejś z części:

 • zawór powietrza,
 • uszczelka zaworu powietrza,
 • membrana (zdarza się, że ulegnie ona rozerwaniu),
 • zawory sterujące.

Rozwiązaniem opisywanego problemu będzie natychmiastowa wymiana poszczególnych elementów pompy membranowej.

Przewód ssący pompy jest zatkany

Warto sprawdzić, czy przewód ssący pompy membranowej jest drożny. Jeśli maszyna tego wymaga – oczyść przewód. To powinno rozwiązać problem. 

Niesprawne kulki zaworu zwrotnego

Gdy problemem są klejące się lub nieszczelne kulki zaworu zwrotnego, rozwiązania są dwa. Klejące się kulki zaworu wystarczy oczyścić, by przywrócić sprawność pompie. W przypadku, gdy są one nieszczelne, konieczna będzie ich zupełna wymiana. 

Tłumik wylotu jest oblodzony

Zauważyłeś oblodzenie tłumika hałasu powietrza? Zdarza się, że na tej części pojawia się oblodzenie. Naprawa będzie wyglądała następująco – usuń powstały lód, wyczyść tłumik. Zalecamy, by dopływ powietrza był bardziej suchy.

Strona tłoczna pompy jest zatkana

Źródłem problemu może być wylot pompy membranowej. Sprawdź, czy nie jest on zatkany przez ciało stałe. Gdy komplikacją pracy pompy jest niedrożny otwór wylotowy pompy, należy oczyścić część tłoczną pompy.

Zły dopływ powietrza

Bez prawidłowego dopływu sprężonego powietrza praca pneumatycznej pompy membranowej nie będzie możliwa. Zwróć uwagę czy jest on w pełni sprawny, być może warto go oczyścić? Zweryfikuj, czy układ przepływu powietrza jest drożny, to może być rozwiązaniem problemu.

Procesy produkcyjne a pompa membranowa
Pompa membranowa nie działa? Sprawdź dlaczego – kontynuuj czytanie.

Przepływ pompowanego medium maleje

W przypadku, gdy przepływ cieczy przez pompę membranową maleje, należy jak najszybciej rozpocząć kroki, które pozwolą ponownie poprawnie funkcjonować pompie membranowej. Poniżej znajdziesz najczęstsze przyczyny, dlaczego pompa membranowa słabo pompuje. 

Zanieczyszczenie pompy membranowej błotem

Dosyć często problemem zanieczyszczenie pompy membranowej błotem. Może dotyczyć to wielu elementów – układu pompowania medium, filtru pompowania cieczy, tłumika lub wylotu z pompy, a nawet układu sprzężonego powietrza. W każdym z tych przypadków rozwiązaniem będzie rozebranie pompy (lub konkretnej części), sprawdzenie, czy nie wystąpiło żadne dodatkowe uszkodzenie mechaniczne oraz dokładne wyczyszczenie elementu. 

Za niskie ciśnienie sprężonego powietrza

Problemem powodującym zmniejszający się przepływ cieczy w pompie membranowej, może być zbyt niskie ciśnienie sprężonego powietrza. Sposobem na wyjście z takiej sytuacji będzie weryfikacja, czy kompresor, a także cały układ powietrza pod ciśnieniem działa prawidłowo.

Wibracje podczas pracy pompy membranowej

Przyczyną malejącego przepływu cieczy w pompie, mogą być występujące wibracje. Aby zniwelować wibracje pompy membranowej, należy zweryfikować ciśnienie powietrza i tłoczenia. Wpływ na rozwiązanie tego rodzaju zakłóceń będzie miało z pewnością zmniejszenie objętości zasysanego płynu w przepływie wlotowym. 

Pęcherzyki powietrza w pompowanej cieczy

W sytuacji, gdy problemem są pęcherzyki powietrza w pompowanej cieczy, przyczyn może być kilka. Zapoznaj się z poniższymi, pamiętaj również, że firma DASTEK solutions oferuje profesjonalny serwis urządzeń pneumatycznych.

Występuje zjawisko kawitacji

Czynnikiem, który może powodować problem bąbelków powietrza w medium, jest kawitacja cieczy. Konieczne będzie dostosowanie wysokości ssania oraz najprawdopodobniej zmniejszenie siły ssącej. Warto zweryfikować także ciśnienie tłoczenia oraz powietrza.

Przewód ssący jest luźny

Gdy przyczyną problemu okaże się zbyt luźny przewód ssący (brak szczelności przyłącza), rozwiązaniem będzie dokręcenie tego połączenia lub wymiana węża ssącego. Powinno to pomóc, by pęcherzyki powietrza już nie występowały w cieczy. 

Uszkodzona membrana

Uszkodzona membrana pompy jak najbardziej może być przyczyną tego problemu. Zweryfikuj, czy tu tkwi źródło niesprawnego urządzenia, a jeśli membrana uległa uszkodzeniu – pękła lub posiada inne wady konstrukcyjne, należy niezwłocznie ją wymienić. Sprawdź także egzemplarz zapasowy. 

Należy zwrócić uwagę także na ten element, jeśli problemem jest wyciekanie płynu przez tłumik. Tak samo jak w przypadku bąbelków powietrza w medium, niezbędna będzie wymiana membrany. 

Luźny sworzeń wału membrany

Czym jest wał w pompie membranowej, można dowiedzieć się z naszego artykułu o ogólnych informacjach na temat pompy. Istnieje możliwość, że to właśnie sworzeń wału został poluzowany. Konieczne jest dokręcenie występujących połączeń. 

Uszkodzone gniazda lub pierścienie o-ring

Pierścienie o-ring mogły zostać uszkodzone, tak samo jak gniazda kulek. Być może rozdzielacze są poluzowane. Sprawdź te elementy, a jeśli jest taka potrzeba, dokręć sworznie rozdzielacza, wymień gniazda lub pierścienie o-ring.

Nieprawidłowości w wywiewanym powietrzu

Wyróżniamy dwa potencjalne problemy przy wywiewanym powietrzu:

 • w wywiewanym powietrzu znajduje się ciecz,
 • występuje wilgoć w powietrzu wywiewanym. 

Wywiewane powietrze zawiera medium

Rozerwana membrana

Jeśli przyczyną nieprawidłowego działania pompy jest ciecz w wywiewanym powietrzu, to wysoce prawdopodobne, iż membrana uległa uszkodzeniu. Zweryfikuj to, wymień membranę lub egzemplarz zapasowy. 

Luźny sworzeń wału

Tak samo jak przyczyną powstawania pęcherzyków powietrza w medium, źródłem cieczy w wywiewanym powietrzu może być poluzowany sworzeń wału pneumatycznej pompy membranowej. Rozwiązaniem będzie jego dokręcenie lub, jeśli niezbędne, całkowita wymiana. 

Powietrze wywiewane ma wysoką wilgotność

Przyczyną wilgoci w wywiewanym powietrzu będzie najprawdopodobniej wysoka wilgotność sprężonego powietrza, które jest doprowadzone do pompy. Należy wykorzystać bardziej suchy dopływ powietrza.

Pozostałe problemy w działaniu pneumatycznych pomp membranowych

Zapoznaj się z innymi problemami, a także ich rozwiązaniami, jakie możesz napotkać podczas pracy pompy membranowej. 

Nieszczelna pompa membranowa

Powodów nieszczelnej pompy membranowej może być wiele. Istnieją sytuacje, gdy pompa pobiera powietrze z zewnątrz, oraz gdy ciecz wydobywa się z zewnątrz pompy przez łączenia. Sprawdź, jakie metody zastosować, aby pompa działała prawidłowo:

 • płytka lub miska zaworu jest zużyta – wymień te elementy,
 • łożysko lub uszczelka wału zniszczone – wymień je,
 • uszczelka zaworu powietrza jest uszkodzona – sprawdź uszczelkę, jeśli to konieczne, wymień ją,
 • śruby zaworu powietrza są poluzowane – dokręć te połączenia,
 • śruby osłony hydraulicznej są poluzowane – należy je dokręcić,
 • uszkodzona membrana – niezbędna jest jej wymiana,
 • zawór sterujący uległ uszkodzeniu – konieczna zamiana,

Wibracje i hasła podczas pracy pompy

Przy problemie hałasu lub wibracji pneumatycznej pompy membranowej należy podjąć następujące kroki:

 • zweryfikować ciśnienie sprężonego powietrza,
 • sprawdzić połączenia elementów oraz dokręcić śruby,
 • rozebrać i wyczyścić pompę membranową.

Problemów, jakich możesz doświadczyć, przy korzystaniu z pneumatycznej pompy jest naprawdę wiele. Sprawdź ofertę DASTEK solutions – pompy membranowe, które proponujemy, pochodzą od sprawdzonych dostawców. W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów, oferujemy profesjonalny serwis pomp.

Przeczytaj także

Pompa membranowa – informacje ogólne

Pompa membranowa – informacje ogólne

Zasilanie pomp membranowych Na rynku możemy spotkać pompy membranowe zasilane elektrycznie lub pneumatycznie, choć te ostatnie są częściej spotykane ze względu na niski koszt zakupu, łatwą obsługę...

czytaj dalej
Jak działa pompa membranowa?

Jak działa pompa membranowa?

Pompy membranowe z naszej oferty stanowią najszerszą ofertę pomp membranowych w Polsce – pompy ze stali nierdzewnej, z aluminium, z polipropylenu, spożywcze z certyfikatem FDA oraz wiele innych w...

czytaj dalej

Masz Pytania?

Wypełnij formularz!

Dastek Solutions
Daniel Stanek

NIP: 6141614078
Tel.: +48 663 921 123
E-mail: biuro@dastek.com.pl

Alior Bank
03 2490 0005 0000 4530 3743 8536

Masz Pytania?

Wypełnij formularz!